WIE IS WIE: DIRECTIE, MANAGEMENT, MEDISCHE STAF

ELS VANHEUSDEN | Algemeen directeur

JORIS HEIRBAUT | Directeur Organisatie en HR

BART GOOSSENS | Adjunct-directeur zorg

Prof. dr. GEERT DOM | Medisch directeur

JORIS HOUSEN | Directeur zorg

MANAGERS

GERARD COONEN | Manager infrastructuur, aankoop en facilitaire diensten

RENE VAN MIEGHEM | Manager administratie, financiën en IT

ZORGMANAGERS

FRANCIS DE GROOT | Zorgmanager cluster verslaving / dubbeldiagnose en cluster persoonlijkheidsstoornissen

ERIK NEIRINCKX | Zorgmanager clusters Ouderen, Psychosezorg en Activering

KATE VAN DER MEULEN | Zorgmanager cluster Algemene Psychiatrie en Mobiele teams

WILLEM DE MUER | Zorgmanager cluster adolescenten en cluster verstandelijke beperking

ANTOON VANDEKERCKHOVE | Zorgmanager cluster PVT

NICOLE VAN HOUTVEN | Zorgmanager cluster Beschut Wonen

BELEIDSARTSEN

Dr. LIEVE DE BACKER| Beleidsarts cluster adolescenten

Dr. LUC LANCELOT | Beleidsarts cluster PVT / Initiatief Beschut Wonen De Link

Dr. ERIK VANDOOLAEGHE | Beleidsarts cluster algemene psychiatrie en mobiele teams

Dr. ROEL VAN ROY | Beleidsarts cluster persoonlijkheidsproblemen

Dr. MARIANNE DESTOOP | Beleidsarts cluster verslaving / dubbeldiagnose

Dr. CORNELIA VAN HAM | Beleidsarts cluster verstandelijke beperking

Dr. WARD VERBRUGGEN | Beleidsarts cluster psychosezorg

Dr. MAAIKE ZIJLSTRA | Beleidsarts cluster ouderen

Dr. STIJN CLEYMANS

Dr. CLAUDIA CORNELIS

Dr. CATHERINE DE GROOF

Dr. TINE DE RIDDER

Dr. MARK DOCKX

Dr. HUGO JORENS

Dr. LUC LANCELOT

Dr. NIEL MERCKX

Dr. HEIDI STOOP

Dr. CORNELIA VAN HAM

Dr. ERIK VANDOOLAEGHE

Dr. MAAIKE ZIJLSTRA

Dr. LIEVE DE BACKER

Dr. BENOIT DEBANDT

Dr. MARIANNE DESTOOP

Prof. dr. GEERT DOM

Dr. MARIJKE EVERAERT

Dr. MARLIEKE KLUIVER

Dr. BERT LEYSEN

Dr. HILDE STOOP

Dr. SAM TIELENS

Dr. ROEL VAN ROY

Dr. WARD VERBRUGGEN