WIE IS WIE: DIRECTIE, MANAGEMENT, MEDISCHE STAF

ELS VANHEUSDEN | Algemeen directeur

JORIS HEIRBAUT | Directeur Organisatie en HR

BART GOOSSENS | Adjunct-directeur zorg

Prof. dr. GEERT DOM | Medisch directeur

JORIS HOUSEN | Directeur zorg

MANAGERS

GERARD COONEN | Manager infrastructuur, aankoop en facilitaire diensten

RENE VAN MIEGHEM | Manager administratie, financiën en IT

ZORGMANAGERS

FRANCIS DE GROOT | Zorgmanager cluster verslaving / dubbeldiagnose en cluster persoonlijkheidsstoornissen

ERIK NEIRINCKX | Zorgmanager cluster ouderen en Activering

KATE VAN DER MEULEN | Zorgmanager clusters Algemene Psychiatrie en Psychosezorg, en Mobiele teams

WILLEM DE MUER | Zorgmanager cluster adolescenten en cluster verstandelijke beperking

ANTOON VANDEKERCKHOVE | Zorgmanager cluster PVT

NICOLE VAN HOUTVEN | Zorgmanager cluster Beschut Wonen

BELEIDSARTSEN

Dr. LIEVE DE BACKER| Beleidsarts cluster adolescenten

Dr. LUC LANCELOT | Beleidsarts cluster PVT / Initiatief Beschut Wonen De Link

Dr. ERIK VANDOOLAEGHE | Beleidsarts cluster algemene psychiatrie en mobiele teams

Dr. WARD VERBRUGGEN | Beleidsarts cluster psychosezorg

Dr. MARIANNE DESTOOP | Beleidsarts cluster verslaving / dubbeldiagnose//cluster persoonlijkheidsproblemen

Dr. Annette Groenendijk | Beleidsarts cluster persoonlijkheidsproblemen

Dr. CORNELIA VAN HAM | Beleidsarts cluster verstandelijke beperking

Dr. MAAIKE ZIJLSTRA | Beleidsarts cluster ouderen

Dr. STIJN CLEYMANS

Dr. CLAUDIA CORNELIS

Dr. CATHERINE DE GROOF

Dr. TINE DE RIDDER

Dr. MARK DOCKX

Dr. MARIJKE EVERAERT

Dr. LUC LANCELOT

Dr. LIEKE KLUIVER

Dr. HEIDI STOOP

Dr. CORNELIA VAN HAM

Dr. ERIK VANDOOLAEGHE

Dr. MAAIKE ZIJLSTRA

Dr. HUBERT COPPENS

Dr. LIEVE DE BACKER

Dr. BENOIT DEBANDT

Dr. MARIANNE DESTOOP

Prof. dr. GEERT DOM

Dr. KARIN HEYDE

Dr. NIEL MERCKX

Dr. BERT LEYSEN

Dr. HILDE STOOP

Dr. ROEL VAN ROY

Dr. WARD VERBRUGGEN