Wonen & Geestelijke Gezondheidszorg: vzw De Link

Het proeftuinproject “Veerkrachtwonen” is gericht op een specifieke doelgroep van jongvolwassenen (leeftijdscategorie 18-25 jaar) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-profiel).

Veerkrachtwonen voorziet een intensief zorgtraject in combinatie met langdurige woonondersteuning. De zorgzwaarte bij deze cliënten is hoog op verschillende levensdomeinen. Door de ernst van de psychische kwetsbaarheid is een intensieve ondersteuning aangewezen.

Met deze nieuwe werking streven we ernaar dat jongvolwassenen op een volwaardige manier in de samenleving kunnen participeren. We vertrekken vanuit eigen kracht en regie, met aandacht voor een positief en realistisch toekomstplan overheen de verschillende levensdomeinen, en dit samen met of ondanks de aanwezigheid van beperkingen.

We zien dit project als een relevante schakel in de zorg voor jongvolwassenen, met als doel het realiseren van een overstap naar een reguliere, eigen woning, én met maximale re-integratie in de maatschappij.

Veerkrachtwonen legt de klemtoon op:

  • jongvolwassenen én hun netwerk
  • peer support
  • een herstelondersteunende woonomgeving
  • een individueel ontwikkelingsgericht traject
  • een specifieke groepswerking

Informatie
T 0495 24 11 25

Folder Veerkrachtwonen

Adres:
vzw DE LINK
Antwerpsestraat 179
2640 Mortsel
0477 88 27 95
de.link.algemeen@multiversum.fracarita.org

Bereikbaarheid:
Buslijnen 7 en 15 (tram) en 90, 91, en 92 (bus) stoppen vlakbij.
Vergeet niet je parkeerschijf te plaatsen als je met de auto komt.