20191003 Community Mental Health Care - Banner programma

Dit symposium heeft als doel om regionaal georganiseerde geestelijke gezondheidszorg verder te ontwikkelen samen met zorggebruikers, hun netwerken en zorgaanbieders in de drie eerstelijnszones (ELZ):

 • ZORA (Zuid Oost Rand Antwerpen)
 • Antwerpen Oost
 • Antwerpen Zuid

We doen dit n.a.v. de start van het Mobiel Team Multiversum en het Mobiel Crisisteam Multiversum, de eerstelijnspsychologen en de multidisciplinaire polikliniek.

Het namiddaggedeelte richt zich tot onze netwerkpartners, het avondgedeelte is specifiek voor huisartsen en zelfstandige therapeuten.

 

Voorlopig programma
Meer informatie over inschrijven volgt later.

Programma voor netwerkpartners

13 u – 13.30 u: Onthaal

13.30 u – 15.30 u:

 • Geïntegreerde GGZ en denken in zorgopdrachten (Els Vanheusden, algemeen directeur Zorggroep Multiversum)
 • Nieuwe huisvestingsprojecten voor dak- en thuislozen in het kader van de Antwerpse ketenaanpak KADANS (Eva De Bie, programmaleider Ketenaanpak Dak- en thuislozen Antwerpen)
 • Werk en activering
 • Ambulante en mobiele zorg (Marianne Destoop, psychiater zorggroep Multiversum)

15.30 u – 16 u: Koffie

16 u – 18 u: Debat op basis van enkele stellingen

 • René Keet (psychiater, directeur GGZ Noord-Holland-Noord, voorzitter EUCOMS -European Community based Mental Health Service Providers Network)
 • Hanne Aerts (netwerkcoördinator eerstestelijnspychologische zorg SaRA)
 • Roel Van Roy (psychiater Zorggroep Multiversum)
 • Bram Spinnewijn (huisarts)
 • Ervaringsdeskundige
  Moderator: Geert Dom (medisch directeur Zorggroep Multiversum)

18 u – 19 u: Receptie

Programma voor huisartsen en zelfstandige therapeuten

19 u - 20 u:

Ontvangst en receptie
Bezoek/voorstelling mobiele teams en multidisciplinaire polikliniek

20 u - 20.15 u:

Community Mental Health Care in onze regio (Marianne Destoop, psychiater zorggroep Multiversum)

20.15 u - 20.45 u:

Internationaal perspectief op Community Mental Health Care (René Keet, psychiater, directeur GGZ Noord-Holland-Noord, voorzitter EUCOMS - European Community based Mental Health Service Providers Network)

20.45 u - 21.15 u:

Wegwijs in nieuw project terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg binnen netwerk SaRA (Hanne Aerts, netwerkcoördinator eerstelijnspsychologische zorg SaRA)

21.15 u - 21.45 u:

Integratie van GGZ in eerstelijnsgeneeskunde (Bram Spinnewijn, huisarts)

21.45 u - 22.15 u:

Q&A
Slotwoord i.s.m. ervaringsdeskundige

Accreditatie is aangevraagd in het kader van Ethiek & Economie

Logo's organisatoren

in samenwerking met

Logo's in samenwerking met

met de steun van