15-shutterstock-633293669-72

Het psychiatrisch ziekenhuis heeft twee campussen:

campus Amedeus in Mortsel en campus Alexianen in Boechout.
Iedere verwijzer kan rechtstreeks contact opnemen met een cluster van het psychiatrisch ziekenhuis.

Algemene psychiatrie (Intro – campus Amedeus): 03 450 99 91
Psychosezorg (Narrante – campus Amedeus): 03 450 99 92
Verstandelijke beperking (Knoop – campus Amedeus): 03 450 99 93
Adolescenten (mArquee – campus Amedeus): 03 450 99 94
Ouderen (Intermezzo –campus Amedeus): 03 450 99 95
Verslaving en dubbeldiagnose (Cadenza – campus Boechout): 03 460 11 70
Persoonlijkheidsproblemen (deStudio – campus Alexianen): 03 460 16 06


De clusters zijn dagelijks bereikbaar van 9 u tot 16.30 u.
Buiten deze uren en tijdens het weekend of op feestdagen kan gebeld worden naar het onthaal van de campussen:
Campus Amedeus: 03 440 68 50
Campus Alexianen: 03 455 75 31

Voor een consultatie in de polikliniek neemt u contact op met het onthaal (Campus Amedeus 03 440 68 50 - Campus Alexianen 03 455 75 31) zodat een afspraak kan worden vastgelegd.

In geval van een spoedconsultatie kan enkel een verwijzer (huisarts of behandelend geneesheer) deze afspraak voor u maken.

Vzw De Link, vzw De Vliering en het Psychiatrisch Verzorgingstehuis werken nauw samen om een kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te bieden aan volwassenen met een psychiatrische aandoening die een vraag hebben naar herstelondersteunend wonen met begeleiding.

Deze samenwerking tussen PVT en Beschut Wonen heeft als doel het zorgaanbod goed af te stemmen op de zorgvraag en flexibele overgangen te kunnen voorzien tussen de verschillende woonvormen in onze regio.

Cliënten krijgen de kans om door te groeien van de ene woonvorm naar de andere op hun eigen tempo. Vanuit een herstelgericht perspectief wordt in deze aanmeldingsprocedure actieve betrokkenheid en inbreng van cliënt én familie verwacht.

Meer informatie:

Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Regio Antwerpen (PVT Den Heuvel/PVT Waesdonck/PVT De Wijngaard)
Willem Vekemans, coördinator Den Heuvel
willem.vekemans@fracarita.org

Regio Kempen (PVT De Liereman):
Katrien Priëels, maatschappelijk werker
Katrien.prieels@fracarita.org

vzw De Link
Tom Vansteenkiste, zorginhoudelijk coördinator
tom.vansteenkiste@fracarita.org

vzw De Vliering
Yves Kempeneers, coördinator
yves.kempeneers@fracarita.org

Aanmelden:

Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Voor de regio Antwerpen (PVT Den Heuvel / PVT Waesdonck / PVT De Wijngaard) moet de “Gemeenschappelijke aanmeldingsbundel voor aanvragen tot herstelondersteunend wonen” via mail bezorgd worden volgend adres: lst.obpvtantw@multiversum.fracarita.org.

Voor de regio Kempen (PVT De Liereman) moet je je telefonisch aanmelden via het Woonzorgloket Netwerk GGZ Kempen op nummer 0499 77 30 08.

Beschut Wonen
Voor vzw De Link moet de “Gemeenschappelijke aanmeldingsbundel voor aanvragen tot herstelondersteunend wonen” via mail bezorgd worden aan Tom Vansteenkiste (tom.vansteenkiste@fracarita.org).
Voor vzw De Vliering moet de Gemeenschappelijke aanmeldingsbundel voor aanvragen tot herstelondersteunend wonen” via mail bezorgd worden aan Yves Kempeneers (yves.kempeneers@fracarita.org).
De “Gemeenschappelijke aanmeldingsbundel voor aanvragen tot herstelondersteunend wonen” wordt je op aanvraag toegestuurd.

De kosten van een ziekenhuisopname hangen af van een aantal factoren. De belangrijkste zijn je statuut als verzekerde bij je ziekenfonds, je kamerkeuze en de duur van je opname. Daarnaast kunnen verschillende ‘diverse kosten’ aangerekend worden, meestal afhankelijk van je verbruik.

Elke maand ontvang je één factuur (een verpleegnota) voor alle kosten van je verblijf. Het grootste gedeelte van deze kosten wordt betaald door je ziekenfonds.

Daarnaast blijven er enkele onderdelen over die je zelf dient te betalen:

Persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs
Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van de verblijfskosten dat niet door je ziekenfonds betaald wordt (het remgeld). Dit bedrag is afhankelijk van je sociale situatie en het aantal dagen dat je opgenomen bent.

Persoonlijk aandeel in de medische honoraria
Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van het medisch honorarium van je behandelend arts dat niet door je ziekenfonds betaald wordt. Dit bedrag is afhankelijk van je sociale situatie en het aantal dagen dat je opgenomen bent. Er worden door de artsen geen ereloonsupplementen aangerekend op de éénpersoonskamers.

Meer informatie over onze artsen vind je bij Medische staf en op de website van het RIZIV.

Wettelijke forfaits voor medisch-technische prestaties en medicatie
De kosten van de medisch-technische prestaties en van de medicatie worden door de overheid in een vast bedrag per verblijfsdag vastgelegd. Deze kost is dus niet afhankelijk van de effectief voorgeschreven medicatie of de medisch-technische prestaties die al dan niet uitgevoerd worden tijdens je verblijf.

Diverse kosten
Mogelijke diverse kosten zijn o.a. telefoonkosten, de huur van een koelkast, de kostprijs van een uitstap, de vergoeding voor kabeldistributie, het supplement voor een éénpersoonskamer, … die je worden aangerekend voor zover je er gebruik van maakt. Er zijn echter 2 diverse kosten die je voor elke dag in ons ziekenhuis standaard aangerekend worden. Dat is een minimale bijdrage voor een uitgebreide ongevallenverzekering en een drankenforfait wanneer je in het daghospitaal wordt opgenomen.

Meer informatie over de kosten krijg je bij de dienst ‘Inschrijvingen opname’ waar samen met jou de ‘Opnameverklaring’ wordt overlopen en toegelicht. Dit is een wettelijk verplicht document waarmee je geïnformeerd wordt over enkele financiële aspecten van je verblijf. Zo kan je er onder meer de op dat moment geldende bedragen in terugvinden van de verblijfskosten, de kosten voor medicatie en de erelonen.

Ook de geldende supplementen voor éénpersoonskamers staan er afzonderlijk in vermeld. Aan de dienst ‘Inschrijvingen opname’ geef je ook je kamerkeuze door. Je hebt de keuze tussen een éénpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer.

We trachten zoveel mogelijk aan je voorkeur te voldoen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Indien je een éénpersoonskamer kiest, wordt een kamersupplement aangerekend.

Voor een poliklinische consultatie betaalt u ongeveer 45 tot 75 euro, naargelang het type raadpleging.

In de praktijk gaat het steeds over nomenclatuur 102690 en 109631. Afhankelijk van uw ziekteverzekering krijgt u daarvan 65% tot 95% terugbetaald.

Van deze nomenclatuurnummers kan u de juiste tarieven en tussenkomst terugvinden op de website van het RIZIV.

De verblijfskosten in vzw De Link en vzw De Vliering zijn afhankelijk van het soort huisvesting waar je verblijft. 

Voor meer informatie contacteer:
Vzw De Link: Nancy Peeters (boekhouding) – nancy.peeters@fracarita.org – 0477 88 27 95
Vzw De Vliering: Ann Adriaensens - ann.adriaensens@fracarita.org

PVT
De kosten van een verblijf hangen af van een aantal factoren. De belangrijkste is je statuut als verzekerde bij je ziekenfonds. Daarnaast kunnen verschillende ‘diverse kosten’ aangerekend worden, meestal afhankelijk van je verbruik.
Elke maand ontvang je één factuur (een verpleegnota) voor alle kosten van je verblijf. De ligdagprijs is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in een psychiatrisch verzorgingstehuis. Het grootste gedeelte van deze kosten wordt betaald door je ziekenfonds.

Daarnaast blijven er enkele onderdelen over die je zelf dient te betalen:
Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs
Dit is het wettelijk vastgelegde gedeelte van de verblijfskosten dat niet door je ziekenfonds betaald wordt (het remgeld). Dit bedrag is afhankelijk van je sociale situatie en het aantal dagen dat je er verbleven bent.
Wettelijke forfaits voor medicatie
De kosten van de medicatie worden door de overheid in een vast bedrag per verblijfsdag vastgelegd. Deze kost is dus niet afhankelijk van de effectief voorgeschreven medicatie tijdens je verblijf.
Diverse kosten
Mogelijke diverse kosten zijn o.a. telefoonkosten, de huur van een koelkast, de kostprijs van een uitstap, de vergoeding voor kabeldistributie, … die je worden aangerekend voor zover je er gebruik van maakt. Meer informatie over de kosten krijg je bij de dienst ‘Inschrijvingen opname’ waar samen met jou de 'Opnameverklaring' wordt overlopen en toegelicht. Dit is een wettelijk verplicht document waarmee je geïnformeerd wordt over enkele financiële aspecten van je verblijf. Zo kan je er onder meer de op dat moment geldende bedragen in terugvinden van de verblijfskosten en de kosten voor medicatie.

Wanneer je vragen, bemerkingen of problemen hebt bij bepaalde aspecten van je verblijf, kan een goed gesprek meestal veel oplossen.

Met je vragen of klachten over de aangeboden hulp kan je gratis en vertrouwelijk contact opnemen met de onafhankelijke ombudspersoon voor meer informatie over de patiëntenrechten. Op jouw vraag kan deze ombudspersoon ook bemiddelen tussen jou en de hulpverlener(s) met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

Lou Hamdaoui, de externe ombudspersoon verbonden aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg van de Provincie Antwerpen (OGGPA), is elke werkdag tijdens de kantooruren bereikbaar op het nummer 0468 11 71 91 of via e-mail naar lou.hamdaoui@oggpa.b.

Voor een volledig overzicht van de rechten van de patiënt verwijzen we naar de nieuwe brochure ‘Rechten van de patiënt’ van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Bezoekuren
Bezoekers zijn van harte welkom. De bezoekuren verschillen per afdeling of wooneenheid en soms wil of kan de patiënt/bewoner tijdelijk niet alle bezoek ontvangen. Neem daarom best eerst even contact op.

Heb je vragen?
Een medewerker zal je graag te woord staan indien je als familie vragen hebt over de werking van de afdeling/wooneenheid of de praktische afspraken. Het beroepsgeheim en het respect voor de privacy laten ons echter niet toe alle informatie over je familielid mee te delen. Hoewel dit voor jou moeilijk kan zijn, vragen we hiervoor je begrip.

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen.

 

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. In de Zorggroep Multiversum is een lokale Data Protection Officer (DPO) aangeduid die je kan contacteren via mail (wilfried.weyts@fracarita.org).

De lokale DPO kan met zijn vragen terecht bij de centrale DPO van de Broeders van Liefde. Je kan hem rechtstreeks contacteren via DPO@fracarita.org.

Zorggroep Multiversum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Patiëntenzorg (behandeling, medicatie, doorverwijzing, …)
 • Nazorg
 • Informatie inwinnen en geven vóór een eventuele opname
 • Patiëntveiligheid
 • Patiëntenadministratie en –facturatie
 • Onderzoek
 • Kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
 • Klachtenbehandeling
 • Logistiek beheer

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (voornaam en naam, eventueel een pasfoto, het rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats, …);
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, nationaliteit, …);
 • Contactgegevens (telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres, …);
 • Contactgegevens van doorverwijzers (voornaam en naam, telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres, …);
 • Gezondheidsgegevens (diagnose, …);
 • Gegevens over de behandeling en de zorg (medicatie, therapieën …);
 • Sociale gegevens (contactgegevens van de partner, gezinssamenstelling, …);
 • Financiële en administratieve gegevens (bankrekeningnummer, …);
 • Levensbeschouwing of religie, als je dat aan ons meedeelt;
 • Voedingsgewoonten, als je die aan ons meedeelt;
 • In specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn of door de wet opgelegd zijn (gerechtelijke gegevens bijvoorbeeld bij gedwongen opname).

Interne personen

Onderstaande interne personen hebben toegang tot je gegevens:

 • Ons medische en hulpverlenende medewerkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijke werkers, …) en eventueel hun secretariaatsmedewerkers;
 • Ons administratief personeel;
 • Ons keukenpersoneel (en desnoods ook een externe cateraar) om je de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) te kunnen bezorgen.

Externe personen of organisaties

Onderstaande externe personen of organisaties hebben toegang tot je gegevens:

 • Artsen die hebben doorverwezen of naar wie je wordt doorverwezen;
 • Je ziekenfonds;
 • Je verzekeringsmaatschappij, als je daarvoor toestemming geeft;
 • Het Riziv;
 • Eventueel een externe cateraar die beperkte gegevens krijgt om de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) klaar te maken;
 • In sommige gevallen moeten we ook aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft, bepaalde gegevens doorgeven. Zo bestaat er bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria,…). Bij een opname in een gerechtelijke context moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.

Bewaartermijn

Medische gegevens van patiënten worden 30 jaar bewaard, dat is de wettelijke verplichte termijn.
Ook voor andere gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dat doen, tenzij de wet dat niet toelaat.

Je kunt je steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom we die persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die wij over jou hebben inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kunt ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;
 • recht op gegevenswissing: je kunt vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor ons, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen dan zullen we dit faciliteren (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: we gebruiken geen algoritmes om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men jou voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over hoe je een van deze rechten kan inroepen, wend je je best tot de directie van de Zorggroep Multiversum of tot de hoofdarts voor wat betreft medische gegevens.

Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens, die vroeger de privacycommissie heette. Haar website is momenteel: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.