Maatschappelijk herstel en Geestelijke Gezondheidszorg

't Karwei richt zich tot volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen. Voor personen met een middelen gerelateerde stoornis wordt verwacht dat zij zich geruime tijd van alle middelen hebben kunnen onthouden. Ten slotte is een mentale handicap een exclusiecriterium.

Er is de vaststelling dat zinvolle, maatschappelijk relevante jobs een belangrijke werkzame factor vormen in het herstelproces van de cliënten. Daarom zijn die activiteiten gekozen, waarvan een heel productieproces zichtbaar is: van grondstof tot afgewerkt product.

Er is een trainings- en proefperiode van 3 maanden. In deze periode heeft elke cliënt de mogelijkheid verschillende activiteiten uit te testen om nadien een keuze te maken. Deze trainingsperiode heeft als doel om zo zelfstandig mogelijk te leren werken.

Alle cliënten vallen onder het AMA-statuut (Arbeidsmatige Activiteiten) en worden medewerkers genoemd. Hun bijdrage is immers onmisbaar voor het goed functioneren van ’t Karwei. Ze zijn mede verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. De maandelijkse medewerkersraad is dan ook het hoogste orgaan waar alle beslissingen worden genomen. 't Karwei is functioneel opgedeeld in vijf pijlers die door medewerkers en arbeidscoaches worden bemand: aanwerving/productie/verkoop/administratie/doorstroom. 

Er werken 50 medewerkers in volgende ateliers die worden beschouwd als collectieve werkposten:

De bakkerij
Dagelijks wordt er op artisanale wijze brood gebakken. Er is een aanbod van ongeveer 10 verschillende broodsoorten (op bestelling). Daarnaast is er de productie van verschillende soorten klein gebak en wafels.

Het kookatelier

Productie van soep, confituur, pastasauzen, quiches, ...

Het tuinatelier
Hier kweekt men groenten en (klein) fruit voor het kookatelier. Daarnaast worden ook een aantal tuinen in de buurt onderhouden. Medewerkers van de tuinploeg gaan ook werken in zogenaamde werkposten bij particulieren: Slow Berry in Lier en Bogaertsheide in Kessel.

De ateliers zijn dagelijks open behalve maandagnamiddag. ‘t Karwei verwacht dat de cliënten (medewerkers) bij aanvang minimum 3 halve dagen komen werken.

't Karwei
George Van Raemdoncklaan 5
2530 Boechout
T 03 455 38 78

Bestellingen plaatsen kan via e-mail: de.vliering.tkarwei@multiversum.fracarita.org
Een bestelling moet één dag op voorhand geplaatst worden - grote bestellingen drie dagen op voorhand
Bestellingen afhalen kan tot 16 u.

De prijslijst.
De folder.

Openingsuren
Maandag 8.30 u - 12 u
di, wo, do, vr 8.30 u - 12 u en 13 u - 16 u
Za, zo gesloten

De Vlonder is een ontmoetingscentrum voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid dat gerund wordt volgens het clubhuismodel. Dit model is ontwikkeld door leden van het Fountainhouse in New York die 36 zgn. “standards” ontwikkelde.
Anno 2018 zijn er 48 leden aangesloten die bijgestaan worden door een tweetal stafleden en een aantal vrijwilligers.
In het clubhuis staat ontmoeting centraal, maar niets moet. Nochtans is een actieve participatie aan de clubhuisraad noodzakelijk om inhoud te geven aan dit clubhuis. Zo wordt er maandelijks een kalender opgesteld voor de planning van allerlei activiteiten: koken, wandelen, bewegen, crea- atelier, filmclub, actua –praatclub, muziek beluisteren, internetten, uitstappen, vakanties, … Er is veel aandacht voor de seizoenen, verjaardagen, feestdagen en andere markante gebeurtenissen.

De leden zijn ook verantwoordelijk voor de uitbating van het alcoholvrij Vlondercafé. Acties worden bedacht zoals “milkshake van de maand”. Hier wordt ’s morgens ook een ontbijt geserveerd voor 2,50 euro. In de zomer is er het gezellige terras in de prachtige tuin waar men kan genieten van een verfrissend drankje, originele verse fruitsappen, muntthee, enz.

Het bestuur is in handen van de “stuurgroep”. Die komt tweewekelijks samen en bestaat uit leden, stafleden en vrijwilligers.
De Vlonder is ook dé plek waar herstelprogramma’s worden aangeboden:
- de herstelwerkgroep komt hier tweewekelijks samen. 
- cursus WRAP (Welness and Recovery Action Plan).
- een groep leden heeft zich verenigd onder de noemer “Werkgroep Vlonderaars”. Aan de hand van een Power Point vertellen zij over de werking van De Vlonder en wat dit betekent in het kader van hun herstel. Zij komen graag hun verhaal vertellen in ziekenhuizen, scholen enz.

De Vlonder: een remissiehuis

Elke dinsdag is het remissiehuis open van 9 u tot 10 u. Dit is een nazorgservice aangeboden door het Wit-Gele Kruis waarbij de toediening van een langwerkend antipsychoticum en assertieve opvolging centraal staat. Uiteraard kunnen deze cliënten gebruik maken van de infrastructuur van De Vlonder.

Praktisch:
Het lidmaatschap kost 12 euro per jaar en geeft recht op gratis internetgebruik en deelname aan alle activiteiten.
Openingsuren: alle werkdagen van 9 u tot 14.30 u. 

Ontmoetingscentrum De Vlonder
George Van Raemdoncklaan 5
2530 Boechout
0490 64 43 60

De folder.

Arbeidstrajectbegeleiding (ATB) is een methodische aanpak waarbij een planmatig en fasegewijs traject , op maat van de cliënt, wordt doorlopen.

De arbeidstrajectmedewerker bekijkt tijdens een individueel gesprek met de cliënt wat haalbaar is op vlak van arbeid en biedt ondersteuning doorheen het traject. Er wordt samen op zoek gegaan naar een gepaste werkvorm: vrijwilligerswerk, sociale en beschutte werkplaats, reguliere (her)tewerkstelling.

Als voortraject wordt er via de jobwerking een arbeidstraining aangeboden in het ziekenhuis. Het trainen van de arbeidsattitudes – en vaardigheden staan centraal en worden geobserveerd. Vanuit deze vertrouwde omgeving zal geleidelijk aan het traject buiten de muren van het ziekenhuis verder worden gezet. Doorheen dit proces is er voldoende aandacht om samen te werken met externe professionele instanties.

Vrijetijdstrajectbegeleiding (VTTB) is een werkinstrument om op het vlak van vrije tijd, in de ruime betekenis, vraag en aanbod te linken. Het is een methodische aanpak waarbij een planmatig en fasegewijs traject, op maat van de cliënt, wordt doorlopen. Eigen accenten, werkpunten en vragen bij de cliënt kleuren dit stappenplan individueel in. VTTB kan mensen ondersteunen bij het zoeken naar het geschikte aanbod, bespreekbaar stellen en werken aan knelpunten, aanleren van vaardigheden, het leggen van contacten, het maken van keuzes, ondernemen van concrete stappen … Tijdens dit zoekproces kan VTTB ook een startpunt zijn om te komen tot waardevolle samenwerkingsverbanden met vrijetijdspartners en organisaties.

’t Twijgje is een activiteitencentrum voor mensen met psychische moeilijkheden die nood hebben aan aangepaste dagbesteding. Het centrum ligt in het centrum van Turnhout. ’t Twijgje biedt kansen tot ontmoeting, zinvolle dagbesteding en arbeidszorg aan een zestigtal deelnemers.
Voor elke cliënt wordt passende dagbesteding gezocht, indien mogelijk al in samenwerking met de verwijzer. De cliënt wordt ook begeleid en ondersteund bij het volhouden van de dagbesteding.
Bewoners van PVT De Liereman in Oud-Turnhout vinden in ’t Twijgje een zinvolle tijdsbesteding.

www.twijgje.be