Geestelijke Gezondheidszorg in de eigen leefomgeving: Psychiatrisch Ziekenhuis

Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid

Gauzz behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen. Het is een samenwerkingsverband tussen de Zorggroep Multiversum (PZ campus Amedeus) en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (campus Kortenberg).

Gauzz biedt voor deze doelgroep enerzijds intensieve outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname in Multiversum of in UPC Kortenberg. Beide opname-eenheden beschikken over vier plaatsen waar de klemtoon ligt op individuele behandelingen. De behandelvormen, outreach en opname, kunnen naargelang de hulpvragen flexibel gecombineerd worden.

Uitgebreidere informatie over de werking en de aanmeldingsprocedure vind je op de website: www.gauzz.be en in onze folder. Voor inhoudelijke vragen of voor een aanmelding kan je terecht bij de regiocoördinator, Rosien Mesdag, te contacteren op het nummer 0471 84 28 88 of via emailadres: rosien.mesdag@fracarita.org.

Outreach team dubbeldiagnose verstandelijke beperking

Het outreachteam voor mensen met een dubbeldiagnose en verstandelijke beperking voorziet een mobiel outreachend aanbod voor heel de provincie Antwerpen.
We richten ons tot (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen en hun netwerk.

Via het outreachend aanbod willen we voor deze specifieke doelgroep de kwaliteit van leven verhogen en de gedrags- en/of psychische klachten laten dalen. Enerzijds door directe cliëntenzorg maar ook door in te zetten op de verschillende steunsystemen en betrokken hulpverleners, deze te versterken en met elkaar te verbinden.
De outreachmedewerkers kunnen ook een rol opnemen in de coaching en consultatie ten aanzien van collega’s in de verschillende organisaties (VAPH, welzijn, GGZ, …)
De medewerkers komen thuis of in de setting waar de cliënt zich bevindt.

Het outreachteam is een samenwerkingsverband tussen drie partners, zorggroep Multiversum, PC Bethanië en PAAZ St Maarten.

Een aanmelding kan telefonisch of via mail bij elke outreachmedewerker (zie folder Outreachend werken)

Bemoeizorgteam Thuis- en Daklozen

Het Mobiel Psychiatrisch Team (MPT) voor dak- en thuislozen in Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen Multiversum, ZNA, CAW Antwerpen en de Stad Antwerpen.

Dit team bestaat uit twee begeleiders (één begeleider van Multiversum en één begeleider van ZNA) en 4 uur psychiater (van Multiversum), met als bedoeling de dak- en thuislozen van de Stad Antwerpen, op verwijzing van het CAW Antwerpen of de KADANS-tafel (ketenaanpak voor dak- en thuislozen van de stad Antwerpen), die ook een psychische kwetsbaarheid hebben tot behandeling te verleiden vanuit de bemoeizorg-methodiek.

PZ CAMPUS AMEDEUS

Adres:
Deurnestraat 252
2640 Mortsel
03 440 68 50
info@multiversum.care

Bereikbaarheid:
Treinstation Mortsel en Mortsel Deurnesteenweg bevinden zich op 200 meter.
Buslijnen 33 (Hoboken - Merksem), 51 (Berchem - Hove - Vremde), 52 en 53 (Berchem - Hove - Duffel) stoppen voor de hoofdingang.

Plan Campus