Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg: vzw De Link

Mobiel Team Antwerpen De Link en De Vliering hebben een vormingsaanbod. Ze richten zich hierbij op alle hulp- en zorgverleners die een actieve functie hebben binnen het systeem (gezinshelpsters, buurtwerkers, …).

De inhoud van de vorming wordt in samenspraak bepaald. Een aanbod is beschikbaar omtrent psychiatrische ziektebeelden, basishouding en communicatie (hoe omgaan met een cliënt met een psychiatrische problematiek) en supervisie (coaching betreffende concrete casussen aan hulpverleners in het werkveld).

Contactgegevens:
MTA De Link: Nele Sauviller via 0494 11 40 04 of nele.sauviller@fracarita.org
MTA De Vliering: Freek Somers via 0484 06 43 08 of frederik.somers@fracarita.org

Professionele en niet-professionele zorgverleners kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 u en 12.30 u met het MTA contact opnemen op het nummer 0477 20 10 00 voor een wegwijzer of adviesvraag.

Men kan hier terecht voor een eenvoudige telefonische vraag naar de sociale kaart van SaRA (wegwijzer).
Het kan ook gaan om een eenvoudige of uitgebreide telefonische adviesvraag omtrent het omgaan met een cliëntsituatie, zonder dat de cliënt bij deze adviesvraag betrokken is.

Een telefonische adviesvraag kan ook resulteren in een adviesverlening omtrent het omgaan met de cliëntsituatie op locatie, in aanwezigheid van de cliënt. Ten slotte kan via de advies en wegwijzer telefoon ook een deskundige in de volwassenenpsychiatrie ingeroepen worden voor een uitgebreid advies tijdens een overleg.

Herstelacademie Antwerpen is een nieuw initiatief binnen de regio Antwerpen, ontstaan vanuit vzw De Link, in een samenwerking met diverse partners, en met steun van SaRA en de Provincie Antwerpen.

De Herstelacademie hanteert een vormingsgerichte benadering, i.p.v. een therapeutische, om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en herstel. Ze voorziet een laagdrempelige leeromgeving waarin een duo met ervaring in psychische kwetsbaarheid én met professionele ervaring in hulpverlening samenwerkt om vormingen in coproductie aan te bieden.

In het aanbod ligt de focus op psychische gezondheid, veerkracht en herstel. Participatief leren, met een boodschap van hoop en mogelijkheden, staat centraal.

Herstelacademie Antwerpen staat open voor iedereen die direct of indirect met psychische kwetsbaarheid te maken heeft. We denken aan patiënten/cliënten, mantelzorgers, vrienden en familie, hulpverleners, maar evenzeer ook geïnteresseerden uit de buurt of de lokale gemeenschap.

Meer informatie: www.herstelacademie.be/antwerpen.
Mailen naar antwerpen@herstelacademie.be

Adres:
vzw DE LINK
Antwerpsestraat 179
2640 Mortsel
0477 88 27 95
de.link.algemeen@multiversum.fracarita.org

Bereikbaarheid:
Buslijnen 7 en 15 (tram) en 90, 91, en 92 (bus) stoppen vlakbij.
Vergeet niet je parkeerschijf te plaatsen als je met de auto komt.