Voorstelling cluster Cadenza

Cadenza is de cluster verslaving en dubbeldiagnose van het psychiatrisch ziekenhuis Multiversum, campus Alexianen in Boechout. De cluster bestaat uit 5 afdelingen die allemaal gericht zijn op de behandeling van verslaving, al dan niet in combinatie met andere psychiatrische problemen. Met 160 bedden en plaatsen is Cadenza het grootste behandelcentrum voor verslaving van heel België.

Regelmatig krijgen we vragen van scholen, studenten, stagiairs, andere organisaties om informatie te kunnen krijgen over Cadenza. In plaats van dat telkens opnieuw te moeten doen voor één of enkele personen, willen we tweemaal per jaar zelf een voorstellingsmoment organiseren, waarop alle geïnteresseerden dan welkom zijn.

De eerstvolgende voorstelling van Cadenza is voorzien op maandag 7 oktober van 13 u tot 16.30 u in de Alexiuszaal van het ziekenhuis. Verschillende aspecten van de werking en behandeling van verslaving en dubbeldiagnose zullen daarbij worden toegelicht.

Alle geïnteresseerden, zowel professionelen als niet-professionelen, kunnen zich hiervoor inschrijven via deze link. Noteer dat dan ook goed in je agenda; we sturen geen herinneringsberichten.