Tweede fase afbraakwerken campus Amedeus

Volgende week start de tweede fase van de afbraakwerken op campus Amedeus. Dit zal de nodige hinder (stof, lawaai, …) met zich meebrengen. De overlast zal wel veel minder zijn dan tijdens de eerste fase van de afbraakwerken en ook nu zullen we proberen deze hinder tot een minimum te beperken. De start van de werken is voorzien op maandag 8 april. Vervolgens wordt er in twee fases gewerkt: in de eerste fase wordt de oude Lagune afgebroken, in de 2e fase de zgn. grote kapel. De afbraakwerken van de oude Lagune zal +/- 20 werkdagen in beslag nemen, de aansluitende fase van de grote kapel vervolgens +/- 15 werkdagen.