WIE IS WIE: DIRECTIE, MANAGEMENT, MEDISCHE STAF

ELS VANHEUSDEN | Algemeen directeur

JORIS HOUSEN | Directeur zorg

BART GOOSSENS | Adjunct-directeur zorg

JO VERSTRAETEN | Directeur vzw De Vliering

Prof. dr. GEERT DOM | Medisch directeur

JORIS HEIRBAUT | Directeur Organisatie en HR

NICOLE VAN HOUTVEN | Directeur vzw De Link

MANAGERS

GERARD COONEN | Manager infrastructuur, aankoop en facilitaire diensten

RENE VAN MIEGHEM | Manager administratie, financiën en IT

ZORGMANAGERS

FRANCIS DE GROOT | Zorgmanager cluster verslaving / dubbeldiagnose

BART GOOSSENS | Zorgmanager cluster ouderen

KATE VAN DER MEULEN | Zorgmanager Mobiele teams

WILLEM DE MUER | Zorgmanager cluster adolescenten en cluster verstandelijke beperking

ANTOON VANDEKERCKHOVE | Zorgmanager cluster PVT

JAN WOUTERS | Zorgmanager clusters algemene psychiatrie, psychosezorg en persoonlijkheidsstoornissen

BELEIDSARTSEN

Dr. LIEVE DE BACKER| Beleidsarts cluster adolescenten

Dr. LUC LANCELOT | Beleidsarts cluster PVT

Dr. ERIK VANDOOLAEGHE | Beleidsarts cluster algemene psychiatrie en mobiele teams

Dr. WARD VERBRUGGEN | Beleidsarts cluster psychosezorg

Dr. MARIANNE DESTOOP | Beleidsarts cluster verslaving / dubbeldiagnose//cluster persoonlijkheidsproblemen

Dr. KATHLEEN MICHIELS | Beleidsarts Initiatief Beschut Wonen De Link

Dr. CORNELIA VAN HAM | Beleidsarts cluster verstandelijke beperking

Dr. MAAIKE ZIJLSTRA | Beleidsarts cluster ouderen

Dr. KATRIEN ADRIAENSEN

RIZIV-nr 1-49351-29-004

katrien.adriaensen@fracarita.org

Dr. LIEVE DE BACKER

RIZIV-nr 1-19609-89-780

lieve.de.backer@fracarita.org

Dr. BENOIT DEBANDT

RIZIV-nr 1-16104-05-760

benoit.debandt@fracarita.org

Dr. MARK DOCKX

RIZIV-nr 1-19023-93-004

mark.dockx@fracarita.org

Dr. MARIJKE EVERAERT

RIZIV-nr 1-15571-53-784

marijke.everaert@fracarita.org

Dr. LUC LANCELOT

RIZIV-nr 1-17218-55-780

luc.lancelot@fracarita.org

Dr. BERT LEYSEN

RIZIV-nr 1-49781-84-004

bert.leysen@fracarita.org

Dr. HILDE STOOP

RIZIV-nr 1-46651-13-004
hilde.stoop@fracarita.org

Dr. NEELTJE VAN HAM

RIZIV-nr 1-49496-78-780

cornelia.van.ham@fracarita.org

Dr. MAAIKE ZIJLSTRA

RIZIV-nr 1-18168-75-780

maaike.zijlstra@fracarita.org

Dr. HUBERT COPPENS

RIZIV-nr 1-17009-70-780

hubert.coppens@fracarita.org

Dr. TINE DE RIDDER

RIZIV-nr 1-19331-76-780

tine.de.ridder@fracarita.org

Dr. MARIANNE DESTOOP

RIZIV-nr 1-49002-87-780

marianne.destoop@fracarita.org

Prof. dr. GEERT DOM

RIZIV-nr 1-15266-67-780

geert.dom@fracarita.org

Dr. KARIN HEYDE

RIZIV-nr 1-16746-42-780

karin.heyde@fracarita.org

Dr. KATHLEEN MICHIELS

RIZIV-nr 1-18862-60-780 (IBW)

kathleen.michiels@fracarita.org

Dr. ERIK VANDOOLAEGHE

RIZIV-nr 1-18040-09-780

erik.vandoolaeghe@fracarita.org

Dr. ROEL VAN ROY

RIZIV-nr 1-19630-68-780

roel.van.roy@fracarita.org

Dr. WARD VERBRUGGEN

RIZIV-nr 1-16190-16-780

edward.verbruggen@fracarita.org