Maatschappelijk herstel en Geestelijke Gezondheidszorg

Via het aanbieden van zorgactiviteiten binnen een arbeidscontext kunnen we patiënten doelgerichter voorbereiden op een (her)tewerkstelling na hun opname .

Het trainen van de arbeidsattitudes – en vaardigheden staan centraal en worden geobserveerd. Vanuit deze vertrouwde omgeving zal geleidelijk aan het traject buiten de muren van het ziekenhuis verder worden gezet. Doorheen dit proces is er voldoende aandacht om samen te werken met externe professionele instanties.

De arbeidstrajectbegeleider (ATB) bekijkt tijdens een individueel gesprek met de cliënt wat haalbaar is op vlak van arbeid en biedt ondersteuning doorheen het traject. Er wordt samen op zoek gegaan naar een gepaste werkvorm: vrijwilligerswerk, maatwerkbedrijf, reguliere (her)tewerkstelling.

We trachten vanuit de centrale vrijetijdswerking een gepast en kwalitatief antwoord te geven op de zorgvragen van elk individu m.b.t. vrije tijd en ontmoeting.

Onze aanpak is samenlevingsgericht, we leggen de nadruk eerder op de mogelijkheden dan op de beperkingen en streven normalisatie na. We bekijken vrije tijd als een inhoudelijk tijdsdeel dat naast andere tijdsdelen staat en hebben aandacht voor een geïndividualiseerde en herstelgerichte benadering.

Vrijetijdstrajectbegeleiding ( VTTB) kan mensen ondersteunen bij het zoeken naar het geschikte aanbod, bespreekbaar stellen en werken aan knelpunten, aanleren van vaardigheden, het leggen van contacten, het maken van keuzes, ondernemen van concrete stappen … Tijdens dit zoekproces kan VTTB ook een startpunt zijn om te komen tot waardevolle samenwerkingsverbanden met vrijetijdspartners en organisaties.

Onder de naam FORTE biedt zorggroep Multiversum kennis en kunde van ervaringswerkers/ervaringsvrijwilligers aan voor patiënten, hulpverleners en beleid in de vorm van:

- Advies, vorming en coaching
- Ervaringsdelen op basis van getuigenissen
- Herstelondersteuning
- Anti- stigma activiteiten

Met verbinding als uitgangspunt is FORTE een dynamische verrijking voor de reguliere hulpverlening en een krachtige ondersteuning voor het herstelproces van de patiënt.

't Karwei nog steeds een beetje anders

De veiligheidsmaatregelen inzake Corona waren een aanzet om een aantal zaken anders te organiseren in 't Karwei.  Na overleg tussen coaches en medewerkers is een nieuw werkrooster ontstaan per atelier op maat van de medewerkers die er zijn.  Meer ateliergericht werken, vraagt ook om vaste overlegmomenten per atelier.  Daarom wordt gekozen voor aparte ateliervergaderingen met een vast vergadermoment op dinsdagnamiddag.

Al deze aanpassingen in onze werkwijze hebben ertoe geleid dat onze openingsuren zijn gewijzigd:

maandag tot vrijdag: 8.30 u - 12 u + 13 u - 16 u
dinsdag: 8.30 u - 12 u
dinsdagnamiddag gesloten

Klanten zijn welkom in ons winkeltje in de George Van Raemdoncklaan 5 tijdens de gewijzigde openingsuren.  Er is keuze uit een ruim assortiment van confituur.  Ook soep, groentesaus en granola is steeds op voorraad.

Het bakatelier werkt voorlopig vooral op bestelling.  Gelieve je bestelling steeds 3 werkdagen op voorhand door te geven.

Bestellen

Uiteraard kan je ter plaatse in ons winkeltje in de George Van  Raemdoncklaan 5 terecht voor het doorgeven van bestellingen.  Telefonisch bestellen via 03 455 38 78 kan op werkdagen tussen 9 u en 11 u en tussen 13 u en 15 u (dinsdagnamiddag gesloten).  Of via mail de.vliering.tkarwei@multiversum.broedersvanliefde.bede.vliering.tkarwei@multiversum.broedersvanliefde.be

Levering

De bestelling kan afgehaald worden of wordt klaargezet in onze broodbak buiten aan de poort.  Ook thuislevering is een optie.

Betaling

Betalen kan contant, maar bij voorkeur op factuur.

't Karwei werkt!

't Karwei richt zich tot volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen. Voor personen met een middelen gerelateerde stoornis wordt verwacht dat zij zich geruime tijd van alle middelen hebben kunnen onthouden. Ten slotte is een mentale handicap een exclusiecriterium.

Er is de vaststelling dat zinvolle, maatschappelijk relevante jobs een belangrijke werkzame factor vormen in het herstelproces van de cliënten. Daarom zijn die activiteiten gekozen, waarvan een heel productieproces zichtbaar is: van grondstof tot afgewerkt product.

Er is een trainings- en proefperiode van 3 maanden. In deze periode heeft elke cliënt de mogelijkheid verschillende activiteiten uit te testen om nadien een keuze te maken. Deze trainingsperiode heeft als doel om zo zelfstandig mogelijk te leren werken.

Alle cliënten vallen onder het AMA-statuut (Arbeidsmatige Activiteiten) en worden medewerkers genoemd. Hun bijdrage is immers onmisbaar voor het goed functioneren van ’t Karwei. Ze zijn mede verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. De maandelijkse medewerkersraad is dan ook het hoogste orgaan waar alle beslissingen worden genomen. 't Karwei is functioneel opgedeeld in vijf pijlers die door medewerkers en arbeidscoaches worden bemand: aanwerving/productie/verkoop/administratie/doorstroom.

Er werken 50 medewerkers in volgende ateliers die worden beschouwd als collectieve werkposten:

De bakkerij
Dagelijks wordt er op artisanale wijze brood gebakken. Er is een aanbod van ongeveer 10 verschillende broodsoorten (op bestelling). Daarnaast is er de productie van verschillende soorten klein gebak en wafels.

Het kookatelier
Productie van soep, confituur, pastasauzen, quiches, ...

Het tuinatelier
In de tuin worden, vooral met het oog op de verwerking tot confituur, verschillende soorten fruit gekweekt: rabarber, frambozen, stekelbessen, rode bessen, ...
De ateliers zijn open van maandag tot vrijdag, behalve dinsdagnamiddag.
‘t Karwei verwacht dat de cliënten (medewerkers) bij aanvang minimum 3 halve dagen komen werken.

't Karwei
George Van Raemdoncklaan 5
2530 Boechout
T 03 455 38 78

Bestellen via: de.vliering.tkarwei@multiversum.broedersvanliefde.be

Een bestelling moet één dag op voorhand geplaatst worden - grote bestellingen drie dagen op voorhand
Bestellingen afhalen kan tot 16 u.

De folder.
De prijslijst.

Openingsuren
Maandag 8.30u - 12.00u + 13.00u-16.00u
Dinsdag 8.30u - 12.00u, dinsdagnamiddag gesloten
Zaterdag en zondag gesloten

De Vlonder is een ontmoetingscentrum voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid dat gerund wordt volgens het clubhuismodel. Dit model is ontwikkeld door leden van het Fountainhouse in New York die 36 zgn. “standards” ontwikkelde.
Anno 2018 zijn er 48 leden aangesloten die bijgestaan worden door een tweetal stafleden en een aantal vrijwilligers.
In het clubhuis staat ontmoeting centraal, maar niets moet. Nochtans is een actieve participatie aan de clubhuisraad noodzakelijk om inhoud te geven aan dit clubhuis. Zo wordt er maandelijks een kalender opgesteld voor de planning van allerlei activiteiten: koken, wandelen, bewegen, crea- atelier, filmclub, actua –praatclub, muziek beluisteren, internetten, uitstappen, vakanties, … Er is veel aandacht voor de seizoenen, verjaardagen, feestdagen en andere markante gebeurtenissen.

De leden zijn ook verantwoordelijk voor de uitbating van het alcoholvrij Vlondercafé. Acties worden bedacht zoals “milkshake van de maand”. Hier wordt ’s morgens ook een ontbijt geserveerd voor 2,50 euro. In de zomer is er het gezellige terras in de prachtige tuin waar men kan genieten van een verfrissend drankje, originele verse fruitsappen, muntthee, enz.

Het bestuur is in handen van de “stuurgroep”. Die komt tweewekelijks samen en bestaat uit leden, stafleden en vrijwilligers.
De Vlonder is ook dé plek waar herstelprogramma’s worden aangeboden:
- de herstelwerkgroep komt hier tweewekelijks samen. 
- cursus WRAP (Welness and Recovery Action Plan).
- een groep leden heeft zich verenigd onder de noemer “Werkgroep Vlonderaars”. Aan de hand van een Power Point vertellen zij over de werking van De Vlonder en wat dit betekent in het kader van hun herstel. Zij komen graag hun verhaal vertellen in ziekenhuizen, scholen enz.

De Vlonder: een remissiehuis

Elke dinsdag is het remissiehuis open van 9 u tot 10 u. Dit is een nazorgservice aangeboden door het Wit-Gele Kruis waarbij de toediening van een langwerkend antipsychoticum en assertieve opvolging centraal staat. Uiteraard kunnen deze cliënten gebruik maken van de infrastructuur van De Vlonder.

Praktisch:
Het lidmaatschap kost 12 euro per jaar en geeft recht op gratis internetgebruik en deelname aan alle activiteiten.
Openingsuren: alle werkdagen van 9 u tot 14.30 u. 

Ontmoetingscentrum De Vlonder
George Van Raemdoncklaan 5
2530 Boechout
0490 64 43 60

De folder.

’t Twijgje is een activiteitencentrum voor mensen met psychische moeilijkheden die nood hebben aan aangepaste dagbesteding. Het centrum ligt in het centrum van Turnhout. ’t Twijgje biedt kansen tot ontmoeting, zinvolle dagbesteding en arbeidszorg aan een zestigtal deelnemers.
Voor elke cliënt wordt passende dagbesteding gezocht, indien mogelijk al in samenwerking met de verwijzer. De cliënt wordt ook begeleid en ondersteund bij het volhouden van de dagbesteding.
Bewoners van PVT De Liereman in Oud-Turnhout vinden in ’t Twijgje een zinvolle tijdsbesteding.

www.twijgje.be