kunst-in-de-knoop-2012-49bis

Contact

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met opnames, bezoeken of algemene informatie:

Multiversum
T 03 460 12 00

PZ CAMPUS AMEDEUS
T 03 440 68 50

PZ CAMPUS ALEXIANEN
T 03 455 75 31

Voor patiëntenklachten, neem contact op met onze ombudspersoon: Lou Hamdaoui, T 0468 11 71 91, lou.hamdaoui@oggpa.be.