Studienamiddag Veiligheid eerst?! Omgaan met vrijheid binnen psychiatrie

Op 6 juni organiseerde Zorggroep Multiversum een studienamiddag rond het thema “Veiligheid Eerst?! Omgaan met vrijheid binnen psychiatrie” waaraan ruim 100 collega’s uit diverse externe voorzieningen deelnamen. Het werd geen presentatie van een voltooid project maar veeleer een inkijk in de zoektocht ter zake van de verschillende zorgclusters van het psychiatrisch ziekenhuis.

Na het inleidend gedeelte over het belang van toewijding, verbinding en behandelkader kregen we onder de titel ‘Back to the future’ enkele gedachten en inzichten voorgeschoteld uit 40 jaar praktijkervaring m.b.t. de problematiek van (on)veiligheid en vrijheidsbeperking. Het werd een pleidooi om het gevoel van veiligheid en vrijheid niet (meer) te doen samenhangen met het louter beheersen van situaties, maar ook en wel vooral te investeren in het vertrouwen tussen zorgverleners en zorgvragers.

Tijdens de parallelle workshops lichtten de clusters van het psychiatrisch ziekenhuis hun respectievelijke trajecten ter zake toe en werden de deelnemers uitgenodigd hier actief aan te participeren. Het werd een interessante en inspirerende uitwisseling van visies, ideeën, suggesties.

We kunnen trots zijn op de afgelegde weg binnen de verschillende clusters. Meerdere wegen leiden naar Rome en dat geldt ook hier. Een goede routebeschrijving is deze die kwaliteit van zorg in directe relatie plaatst met de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen of dwang. Het optimaliseren van die zorg zal er toe leiden dat er minder en korter een beroep moet gedaan worden op de toepassing ervan.