Nieuwe Algemeen directeur bij Multiversum

De raad van bestuur van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde heeft met ingang van 16 augustus 2017 Mevrouw Els Vanheusden aangesteld als nieuwe Algemeen directeur van Multiversum.

Mevrouw Vanheusden zal PC Multiversum (het psychiatrisch ziekenhuis en de psychiatrische verzorgingstehuizen) leiden. Zij is daarnaast ook Afgevaardigd Bestuurder van De Link en De Vliering (Beschut Wonen, Mobiele teams, Arbeidszorg & Activering).

Dhr. Johan Deforche blijft adjunct-algemeen directeur van Multiversum tot aan zijn pensioen in mei 2018. Op deze manier kan de overgang geleidelijk verlopen.