Met de zware middelen in Mortsel

Enkele maanden geleden hadden we het nog over de voorbereidende werken op campus Amedeus, nu zal iedereen al wel gezien hebben dat de werken volop begonnen zijn.

Eerst werden bomen gerooid voor het gebouw. Op die plaats banen zware machines en vrachtwagens zich een weg naar de af te breken gebouwen, volgens een welbepaald traject. Onder die grond zit immers een saneringsinstallatie die intact moet blijven.

In het nieuwe project is voorzien in nieuwe bomen en groen.

Het zware werk is volop losgebarsten. Iedere dag verdween een stukje van het huis van de Dienst Vrije tijd. Dat is intussen helemaal tegen de vlakte gegaan. De zware machines hebben het nu gemunt op het gebouw van de vroegere Pijler.

Intussen zijn in de gang naast de kinderopvang deuren dichtgemetseld. Die zorgen ervoor dat in het gebouw dat blijft bestaan, afgesloten blijft.

Er gebeurt ook ‘onzichtbaar’ werk. Tijdens de afbraakwerken werd bijvoorbeeld asbest verwijderd, terwijl constant metingen werden uitgevoerd.

Sinds vorige week is er ook een verstuifinstallatie aangerukt. Tijdens de afbraakwerken komt immers heel veel stof vrij. Het water zorgt ervoor dat het stof gaat liggen.

Meer informatie over ons project? Klik hier.