mArquee krijgt 20.000 euro van KBS

Onze jongerencluster mArquee heeft bij de Koning Boudewijnstichting een dossier ingediend en is geselecteerd. Het project ‘Hoe het sociaal contact in ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen behouden, faciliteren en hervatten?’ krijgt 20 000 euro steun van het Fonds voor Solidaire Zorg, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat projecten ondersteunt gericht op het herstel en behoud van veilige sociale contacten in zorginstellingen

Bij een hernieuwde opflakkering van het coronavirus _ en mogelijks bijhorende lockdownmaatregelen _ zal de cluster meer aangepaste buitenruimte creëren (op maat van de jongeren en hun gezin) om op een veilige manier (met de nodige social distancing) contacten te laten doorgaan. Tijdens de vorige coronacrisis zagen ze dat buitenruimte erg belangrijk wordt in de behandeling van jongeren met een ernstige psychiatrische problematiek. De voorbije jaren is er veel aandacht gegaan naar de aanpassing van binnenruimtes (cfr model van HIC), meer en meer studies maken duidelijk dat investeren in degelijke buitenruimtes therapeutische winst geeft en preventief werkt tegen een heropflakkering van psychische problemen (cfr the healing environment).

Concreet willen ze aan mArquee een ‘meeting’ spot creëren waardoor jongeren op een veilige manier in contact kunnen blijven met hun ouders en vrienden. Dit afgestemd op hun leefwereld (zie moodboard). Het betrekken van context is immers een fundamenteel uitgangspunt bij de behandeling van deze adolescenten (“it takes a village to raise a child”).