Ervaringsdeskundigen en hulpverleners vullen elkaar perfect aan

Ervaringsdeskundigen worden ze genoemd. Maar dat vinden Saskia Talboom en Frederick Costermans maar niks. “Ik noem mezelf een ed”, zegt Saskia. “Dan ben ik Fred ed”, lacht Frederick. De toon is gezet. Voor mij zitten twee mensen die heel diep hebben gezeten maar zich nu beter voelen. Die ervaring willen ze delen met anderen.

Voor het volledige artikel, klik hier.