Enkele richtlijnen

Zorggroep Multiversum keert langzaamaan terug naar het ‘nieuwe normaal’. Dit is geen volledige terugkeer naar de oude (pre-corona)-situatie. Contactonderzoek, testing en hygiënemaatregelen blijven de hoeksteen van het nieuwe normaal. We proberen een aanvaardbaar evenwicht te vinden tussen veiligheid en warme zorg/menselijkheid.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is overal in onze zorggroep verplicht op alle plaatsen waar personen bij elkaar komen en waar de afstand van 1,5 mogelijks niet kan worden gegarandeerd. Daghospitalisanten, patiënten van de polikliniek en bezoekers moeten hun eigen mondmasker meebrengen. Dit mogen zelfgemaakte maskers zijn.
Voltijds opgenomen patiënten en bewoners krijgen mondmaskers.

Registratie

Iedereen die binnenkomt binnen onze zorggroep (ziekenhuis, PVT of IBW) moet zich registreren. Op die manier kunnen we proberen te achterhalen met wie iemand die positief test op COVID 19 contact heeft gehad om zo de ketting van besmetting te doorbreken.
Voor alle externen (bezoekers, leveranciers, sollicitanten, …) ligt een register aan het onthaal, aanloopadres, afdeling, wooneenheid, …
Externen die gewoon iets afgeven, moeten zich niet registreren.

Testing

Voor elke nieuwe geplande opname moet de patiënt getest worden op het coronavirus. Dit gebeurt bij voorkeur voor de opname door de verwijzende arts of in een ziekenhuis. Indien het echt niet anders kan, zal Multiversum zelf de test uitvoeren. Daarvoor moet dan vooraf een afspraak worden gemaakt.

Brochure

We hebben een brochure samengesteld met enkele tips om onze zorggroep coronavrij te houden. Handig voor iedereen die bij ons binnenkomt.
Klik hier.