Eerste Intersectoraal Leerplatform Onada

Op 8 februari 2018 organiseerde Onada het intersectoraal leerplatform in PZ Bethaniënhuis in Zoersel. Deze namiddag was bedoeld voor alle hulpverleners die in aanraking komen met kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen. Er was een mooie opkomst van een 120-tal personen uit verschillende sectoren. Bij aankomst konden de aanwezigen kennis maken met verschillende initiatieven voor de doelgroep dubbeldiagnose op de standenmarkt (waaronder GAUZZ en het outreachteam dubbeldiagnose). Tijdens het eten van een broodje, nam men ook van de gelegenheid gebruik om informatie uit te wisselen met elkaar en contacten te leggen.

Hierna volgde een plenair gedeelte met een inleiding door Guy Bruyninck als voorzitter van de coördinatiegroep van het samenwerkingsverband Onada. Vervolgens werd het woord gegeven aan Bert Plessers, raadgever geestelijke gezondheid van het kabinet Vandeurzen. Hij gaf een zeer geanimeerde toespraak die afgesloten werd met enkele vragen en reacties. Hij wist de aanwezigen bij momenten wakker te schudden met vooruitstrevende uitspraken. Hij pleitte ook voor meer samenwerking tussen verschillende sectoren en meer ‘out-of-the-box’ denken. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, zeker voor deze doelgroep.

De rest van de namiddag kon men 2 workshops volgen. Tijdens deze workshops kon er uitgewisseld worden rond verschillende thema’s en kon men nader kennis maken met het aanbod voor de doelgroep personen met een dubbeldiagnose. De dag werd afgerond met een mooi gedicht van een artiest die zijn indrukken en bevindingen van de dag hierin verwerkte. Het was een fijne afsluiter van een boeiende namiddag. Dit leerplatform zal jaarlijks herhaald worden, met telkens een ander thema.