cve-20160719-multiversum-322-bindou-chawla_1140x482

Psychiatrische verzorgingstehuizen

PVT Campus De Wijngaard

Campus De Wijngaard te Malle biedt op afdeling De Wingerd een thuis aan 30 bewoners met een hogere graad van functioneren, maar die in meer of mindere mate nood hebben aan begeleiding en ondersteuning op vlak van zelfzorg, activering, zingeving, mobiliteit en maatschappelijke (re-) integratie.

Op afdeling Bloesem wordt er vanuit een ortho-agogisch kader verzorging, begeleiding en activering aangeboden aan bewoners met een matige of ernstige verstandelijke beperking.

Folder De Wijngaard

 

PVT Campus De Liereman
PVT Campus Waesdonk
PVT Campus Den Heuvel

Praktisch

Campussen

Het psychiatrisch verzorgingstehuis beschikt over 210 bedden waar bewoners voltijds kunnen verblijven. Binnen het PVT wonen mensen die nood hebben aan een 24-uurs begeleiding.

Het zorgaanbod bestaat voornamelijk uit de zorgfuncties wonen,begeleiding, activering en verzorging. Het PVT is georganiseerd in 8 zorgeenheden verspreid over 4 campussen.

De opname

Multiversum streeft naar een optimale klantenservice, dit wil zeggen een heldere opnameprocedure. Zowel professionele verwijzers als cliënten zelf kunnen een opnamevraag indienen.

Voor de regio Antwerpen (PVT Den Heuvel / PVT Waesdonck / PVT De Wijngaard) moet de "gemeenschappelijke aanmeldingsbundel voor aanvragen tot herstelondersteunend wonen" via mail bezorgd worden volgend adres: lst.obpvtantw@multiversum.fracarita.org. Deze bundel vind je hier.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Kelly De Haes – opnamecoördinator – kelly.de.haes@fracarita.org.

Voor de regio Kempen (PVT De Liereman) moet je je telefonisch aanmelden via het Woonzorgloket Netwerk GGZ Kempen op nummer 0499 77 30 08.

Voor informatie kan je contact opnemen met Katrien Priëels – opnamecoördinator – katrien.prieels@fracarita.org.

Voor deze opnamevragen krijgen de verwijzer of cliënt vanuit het opnameoverleg cluster, PVT, een antwoord binnen de maand.

Rechten

Wanneer je vragen, bemerkingen of problemen hebt bij bepaalde aspecten van je verblijf, kan een goed gesprek meestal veel oplossen.

Met je vragen of klachten over de aangeboden hulp kan je gratis en vertrouwelijk contact opnemen met de onafhankelijke ombudspersoon voor meer informatie over de patiëntenrechten.

Op jouw vraag kan deze ombudspersoon ook bemiddelen tussen jou en de hulpverlener(s) met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

Lou Hamdaoui, de externe ombudspersoon verbonden aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg van de Provincie Antwerpen (OGGPA), is elke werkdag tijdens de kantooruren bereikbaar op het nummer 0468 11 71 91 of via e-mail naar lou.hamdaoui@oggpa.be.

Voor een volledig overzicht van de rechten van de patiënt verwijzen we naar de nieuwe brochure ‘Rechten van de patiënt’ van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

PZ CAMPUS AMEDEUS
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel
03 440 68 50

PZ CAMPUS ALEXIANEN
Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout
03 455 75 31